SZYBKA CYFRYZACJA ŁAŃCUCHA DOSTAW

Cyfryzacja łańcuchów dostaw jest jednym ze sposobów na realne i szybkie zwiększenie efektywności przedsiębiorstw w obszarach logistyki oraz produkcji.

Niezbędnym elementem procesu cyfryzacji jest pozyskiwanie danych i podejmowanie działań we właściwym momencie. Informacje umożliwiają wdrażanie rozwiązań niosących korzyści w wielu obszarach oraz przekładających się na faktyczne oszczędności dla firm.

 • Po pierwsze:
  Cyfryzacja łańcuchów dostaw pozwala na lepsze zarządzanie procesami logistycznymi –śledzenie w czasie rzeczywistym przepływu dowolnego typu opakowań (kosze, kontenery, beczki i inne) oraz przewożonych w nich produktów (wraz z warunkami transportu).

 

 • Po drugie:
  Cyfryzacja łańcuchów dostaw zwiększa widoczność w ramach całego łańcucha dostaw i ułatwia wymianę danych między poszczególnymi uczestnikami procesu. Przejrzystość i transparentność prowadzą do jasnego ustalenia odpowiedzialności oraz poprawy współpracy między uczestnikami.

 

 • Po trzecie:
  Cyfryzacja łańcuchów dostaw zmniejsza ryzyka błędów ludzkich i ogranicza pracochłonność –
  pozyskiwane automatycznie dane umożliwiają lepsze zarządzanie informacjami i dokładniejsze planowanie procesów dostaw.

 

 • Po czwarte:
  Cyfryzacja łańcuchów dostaw zwiększa wykorzystanie floty opakowań oraz o 70-80% ogranicza straty nośników. Dopasowana wielkość floty do rzeczywistych potrzeb ogranicza zamrożony CAPEX i konieczność inwestowania w nowe opakowania.

Sprawdź, jak w praktyce wykorzystujemy technologię IOT realizując z naszymi klientami projekty ze stopą zwrotu do 12 miesięcy.
Skontaktuj się z nami.

INTELIGENTNE ŚLEDZENIE OPAKOWAŃ ZWROTNYCH

Skuteczne śledzenie i monitorowanie ruchomych środków trwałych otwiera przed organizacjami zupełnie nowe możliwości. Wdrażając rozwiązanie monitorowania, klienci zyskują pełny wgląd w aktualną lokalizację, sposób wykorzystywania oraz stan zasobów (maszyn, kontenerów, wagonów, naczep, etc.) zarówno u siebie, jak i swoich partnerów, bez konieczności budowania infrastruktury.
Dane pozyskane z czujników umożliwiają rozpoczęcie optymalizacji procesów wewnętrznych jak również i tych angażujących zewnętrznych kontrahentów firmy.

Rozwiązania wykorzystujące technologię IOT (Internet of Things) mogą pomóc organizacjom:

 • śledzić zasoby w czasie rzeczywistym – zarówno wewnątrz budynków jak i podczas transportu do oddalonych lokalizacji
 • obniżyć koszty związane z zagubionymi lub skradzionymi zasobami
 • poprawić stopień wykorzystania zasobów
 • lepiej zarządzać wielkością floty urządzeń
 • wykrywać nieprawidłowe wykorzystywanie zasobów (przez pracowników oraz klientów)
 • eliminować utracone przychody (np. z wynajmu sprzętu)
 • zapewnić bezpieczeństwo pracownikom.

Sprawdź, jak w praktyce wykorzystujemy technologię IOT realizując z naszymi klientami projekty ze stopą zwrotu do 12 miesięcy.
Skontaktuj się z nami.

ESG I EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA OBIEKTÓW

Environmental, Social, Governance to czynniki związane z ochroną środowiska, społeczne i związane z ładem korporacyjnym (ang. ESG). Są jednymi z elementów składowych społecznej odpowiedzialności biznesu. Uwzględnienie ich w działaniach firmy wymaga łączenia perspektyw różnorodnych interesariuszy.

Zmiany legislacyjne zobowiązują poszczególne podmioty do raportowania ESG. Co ważniejsze jednak, coraz mocniej wykluczają deklaratywność w tej kwestii.
W wielu przypadkach koniecznym staje się przedstawienie konkretnych dowodów na poprawę efektywności przedsiębiorstw poprzez obniżenie zużycia energii, wody, poziomu generowanego śladu węglowego czy stosowania energii odnawialnej.

Ten trend widać również wyraźnie w zmieniających się regulacjach na poziomie Unii Europejskiej oraz np. w odniesieniu do wszelkiego rodzaju dofinansowań czy grantów instytucjonalnych. Wykorzystanie technologii IoT w postaci łatwych w montażu i szybkich do uruchomienia czujników otwiera zupełnie nowe możliwości w zakresie bieżącego monitorowania wszelkich czynników środowiskowych w obiektach dowolnej klasy i skali.

IOT DLA CIEPŁOWNICTWA I SIECI WODOCIĄGOWYCH

Przedsiębiorstwa wodociągowe i ciepłownicze mogą być jednym z najpoważniejszych beneficjentów rosnącej popularności rozwiązań IOT (Internet of Things). Stosowanie w dużej skali stałego pomiaru na magistralach, zaworach, przepustnicach czy hydrantach było dotychczas nieopłacalne i często, ze względu na lokalizację danego elementu, wręcz niemożliwe. Pojawienie się łatwo dostępnych i tanich technologii bezprzewodowych umożliwiających w czasie rzeczywistym pomiar dowolnego czynnika (np. temperatura, ciśnienie, nacisk, wykrycie drgań czy zmiany położenia, zmianę stanu np. zamknięty -> otwarty), otwiera zupełnie nowy rozdział w kontekście utrzymania sieci wodociągowych i ciepłowniczych. Głęboki zasięg technologii bezprzewodowej, o jaką oparte są proponowane przez nas rozwiązania sprawia, że lokalizacja pomieszczeń czy przestrzeni, w których zlokalizowane są elementy infrastruktury przeznaczone do monitorowania, przestaje być problemem. Jednocześnie, po stronie klienta, nie jest wymagane stawianie dedykowanej infrastruktury do zapewnienia zasięgu, co automatycznie przekłada się prostotę i opłacalność wdrożenia. Zobacz przykłady zastosowań rozwiązań IoT dla sieci wodociągowych i ciepłowniczych:

 • Zdalne monitorowanie otwarcia włazów i wszelkiego rodzaju studzienek.
 • Zdalne monitorowanie ciśnienia w instalacji
 • Zdalne monitorowanie hydrantów:
  – monitorowanie otwarcia hydrantu,
  – monitorowanie ciśnienia wody w hydrancie
  – monitorowanie uderzenia (np. w wyniku wypadku samochodowego),
 • Zdalny pomiar zużycia wody

Korzyści z wdrożenia i wykorzystania monitoringu infrastruktury wodociągowej i ciepłowniczej na bazie rozwiązań bezprzewodowego IOT:

 • wykrywania nieuprawnionego korzystania z sieci i nieuprawnionego zużycia wody.
 • wczesne wykrywanie awarii i ograniczenie wielkości rzeczywistych strat
 • stały podgląd stanu technicznego sieci
 • łatwy odczyt stanu liczników

OPTYMALIZACJA OBSADY W CENTRACH KONTAKTU

Chcąc poprawić efektywność procesów tworzenia obsady i zoptymalizować grafik dla agentów w Contact Center proponujemy klientom wdrożenie systemu klasy Workforce Management (WFM). Oferowane przez nas rozwiązania umożliwiają obsługę wszystkich elementów procesu, którego efektem jest zapewnienie optymalnej kosztowo obsady CC uwzględniającej spełnienie założonych KPI.

Co istotne – oprogramowanie WFM może być w pełni zintegrowane z samym serwerem obsługującym połączenia w Contact Center jak również np. z oprogramowaniem kadrowym czy wewnętrznym programem motywacyjnym i na bieżąco wymieniać informacje z tymi systemami. Dzięki temu, poza zapewnieniem wygodnego narzędzia do obsługi codziennych działań dotyczących samego zatrudnienia (wnioski, zmiany grafiku, urlopy etc), staje się on dla osób zarządzających poszczególnymi zespołami w CC kompendium wiedzy na temat pracowników jednostki CC wraz z możliwością monitorowania ich rozwoju w czasie.

OUTSOURCING SPECJALISTÓW OBSZARU IT

Outsourcing pracowników IT, potocznie zwany Body leasingiem jest popularnym sposobem na uzupełnienie określonych kompetencji potrzebnych do realizacji projektów w Twojej firmie.
Jeśli poszukujesz wykwalifikowanych pracowników z obszaru informatyki, bądź masz potrzeby związane z unikalnymi kompetencjami z obszaru IT, to warto rozważyć pozyskanie ich poprzez czasowy wynajem.

Kontakt