Polityka Prywatności – klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisów internetowych lub usług dostępnych za ich pośrednictwem.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

1)       Administratorem Twoich danych osobowych jest ICX Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000799942, NIP: 5242889505, o kapitale zakładowym 200.000,00 zł.

2)       Kontakt:

We wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się skontaktować z nami pod adresem: biuro@icxone.pl

3)       Cele przetwarzania

Twoje dane osobowe są/będą przez nas przetwarzane w następujących celach:

a) bieżącej komunikacji z nami, co stanowi uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit f RODO),

b) zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO),

c) spełnienia obowiązków podatkowych i składkowych (art. 6 ust. 1 lit c RODO),

d) badania opinii na nasz temat (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

e) spełnienia obowiązków wynikających z RODO (art. 6 ust. 1 lit c RODO) np. w celu wykazania spełnienia obowiązku informacyjnego,

f) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f RODO),

g) do celów marketingu oferowanych przez nas produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

4)       Odbiorcy:

Twoje dane będą udostępniane naszym podwykonawcom, którzy będą je przetwarzać na nasze polecenie np. firmom prawniczym, audytorom, firmie hostingowej, zewnętrznym księgowym, kurierom, Poczcie Polskiej S.A, innym firmom transportowym, bankom, a także właściwym organom państwowym na podstawie przepisów prawa.

5)       Okres przechowywania:

Twoje dane będą przechowywane przez następujące okresy czasu:

a) do bieżącej komunikacji z nami – najpóźniej do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu,

b) gdy celem jest zawarcie i wykonanie umowy – do upływu terminów przedawnienia roszczeń,

c) do celu spełnienia obowiązków podatkowych i składkowych - 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin na zapłatę podatku lub składek,

d) do badania opinii na nasz temat – najpóźniej do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu,

e) w celu spełnienia obowiązków wynikających z RODO – do czasu upływu terminów przedawnienia,

f) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – do czasu upływu terminów przedawnienia,

g) do marketingu oferowanych przez nas produktów i usług – do czasu wniesienia sprzeciwu,

6)       Twoje prawa:

Masz prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu. Jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z RODO możesz wnieść na nas skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7)       Obowiązek podania danych:

Podanie przez Ciebie danych osobowych stanowi warunek zawarcia umowy, a w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celach podatkowych i składkowych obowiązek prawny, natomiast w pozostałym zakresie jest warunkiem realizacji przez administratora jego uzasadnionego interesu.

8)       Dane zbierane automatycznie

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie rejestrowane są dane dotyczące Twojej aktywności, m. in. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach administracyjnych i statystycznych.

9)       Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)

Nasza strona internetowa wykorzystuje mechanizm „cookies”, który służy identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszej strony. „Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych i zapewniają poprawne działanie aplikacji.

W celu zablokowania przesyłania tego typu plików należy odpowiednio ustawić przeglądarkę mając na uwadze to, że niektóre funkcje witryny mogą nie działać.