ProScheduler WFM


Jesteśmy przekonani, że łatwość obsługi ma duży wpływ na wyniki w procesie planowania. Intuicyjne narzędzie, w którym jako użytkownik naprawdę rozumiesz, co robisz, daje większą szansę na lepsze i efektywniejsze prognozowanie i planowanie. Dlatego stworzyliśmy narzędzie, w którym Ty i Twój zespół, bez względu na pochodzenie, będziecie w stanie zrozumieć i skorzystać ze wszystkich korzyści, jakie pociąga za sobą zarządzanie pracownikami.


Dlaczego warto wybrać Proscheduler WFM?

Poprawia zaangażowanie pracowników

  • Optymalizuje poziom zatrudnienia
  • Zwiększa wydajność siły roboczej
  • Szybki proces wdrożenia
  • Szybki zwrot z inwestycji
  • Cenne raporty KPI
  • Bieżąca analiza i kontrola wspierająca zarządzanie w czasie rzeczywistym
  • Ograniczenie czasu potrzebnego na czynności administracyjne
  • Poprawa jakości obsługi klienta i wzrost ich zadowolenia


Zoptymalizuj swój grafik w kilka minut

Najnowocześniejsza optymalizacja harmonogramów w ciągu kilku minut – w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń, takich jak niespodziewane nieobecności pracowników lub nagłe wzrosty liczby połączeń, dzięki ponownej optymalizacji można szybko i łatwo dostosować grafik do sytuacji w każdym momencie dnia.  System podpowiada również najbardziej odpowiedni czas na spotkania i szkolenia, biorąc pod uwagę zaplanowane zmiany i krzywą docelową o różnych porach dnia.

Przewiduj każdy przyszły scenariusz

ProScheduler ma bardzo przyjazny dla użytkownika moduł prognozowania, który oferuje różne ustawienia w celu uzyskania dokładnych prognoz dla każdej pojedynczej operacji i kanału interakcji. Można opracować różne wersje prognozy w zależności od celu analizy potrzeb kadrowych w różnych scenariuszach.

Narzędzia dla konsultantów

TIMEWEB
TimeWeb jest interfejsem internetowym dla agentów, którzy mogą przeglądać swoje harmonogramy online, informować innych o swojej dostępności oraz wysyłać żądania urlopowe a także oferty licytacji zmian. Opcjonalną funkcją jest zamiana czasu godzin pracy, która pozwala agentom o zbliżonych umiejętnościach wymieniać się zmianami pomiędzy sobą. Harmonogramy pracowników można również publikować w alternatywnych aplikacjach, takich jak Outlook, iCal, Google, Android czy iPhone.

Szczegółowe raporty

Wydajność pracy konsultantów

Raport wydajności pracy konsultantów to cenne narzędzie do analizy efektywności całego Contact Center jak i poszczególnych pracowników, przydatne na potrzeby szkoleniowe oraz do obliczenia premii od wyników.

Natężenie ruchu telefonicznego

Raport natężenia ruchu telefonicznego to kompleksowy pakiet raportów generujących informacje statystyczne dzięki obsłudze danych z ProScheduler i systemu telefonicznego.

Raport dla kierowników

Raport zarządczy przedstawia zestawienia kosztów dla harmonogramów opartych na liście płac. Pokazuje on koszt planowanego harmonogramu, danego okresu grafikowania lub wybranego miesiąca.

Kontrola bieżących spraw

Idealne narzędzie do kontrolowania czasu pracy. TimeManager automatyzuje proces zarządzania obecnościami i umożliwia przesyłanie obliczonych wynagrodzeń do systemu.

Nadzór w czasie rzeczywistym

Playbook

Playbook to narzędzie do monitorowania pracy w czasie rzeczywistym, prezentujące dane o statusach agentów, ich obłożeniu i przestrzeganiu czasu pracy. Dane te są prezentowane zarówno graficznie, jak i liczbowo. Kierownicy zespołów mogą z łatwością śledzić bieżącą aktywność, taką jak liczba zalogowanych bądź dostępnych agentów czy też procent zajętości i przestrzegania zasad pracy w określonych grupach roboczych lub w całym centrum kontaktowym.


Chcesz dowiedzieć się więcej, jak system WFM może wspomóc pracę Twojej firmy?

Zapraszamy do kontaktu: